צנזורה והגבלות
כל הסרטים המוקרנים בבתי הקולנוע בישראל עוברים דירוג של “המועצה לביקורת סרטים ומחזות” טרם הקרנתם. חברי הוועדה מגבילים צפייה בסרטים, פוסלים להקרנה קטעים בסרטים ואף פוסלים את הסרט כולו אם לדעתם הוא פורנוגרפי, מציג אלימות קיצונית, מסית לגזענות או פוגע בדרך אחרת ברגשות הציבור. הוועדה מספקת שלושה דירוגים המופצים לקהל הצופים בקופות ובשקופית בתחילתו של כל סרט:
  • הסרט מוגבל לצפייה מגיל 14 ומעלה בלבד.
  • הסרט מוגבל לצפייה מגיל 16 ומעלה בלבד.
  • הסרט מוגבל לצפייה מגיל 18 ומעלה בלבד.

על הגבלות אלה ניתן ללמוד בקופות בתי הקולנוע בפרסומים השונים הקשורים לסרטים וכן בחוברת המידע המחולקת בקופות בתי הקולנוע ובפוסטרים השונים של הסרטים.

בסרט המוגבל לצפייה מגיל 16 ומעלה ע”י הצנזורה הישראלית – הלקוח מחויב להציג תעודה מזהה בכניסה לאולם ובעת קניית / איסוף הכרטיסים בקופות או בעת הכניסה לאולם הקולנוע.
לא ניתן להיכנס להקרנה באישור הורה או בליווי הורה.
המלצות על הגבלות הצפייה:

אין להסתמך על המלצות אלו – בתי הקולנוע בארץ פועלים בכפוף לחוק הצנזורה הישראלי.
בארה”ב ישנה מערכת הערכת סרטים בעלת חמישה דירוגים שונים של סרטים:

 

סרטים המתאימים לכל הגילאים.
סרטים בהם מומלצת השגחה של הורים.
סרטים אשר בהם נדרשת השגחה של הורים ואינם מומלצים מתחת לגיל 13.
סרטים מוגבלים אשר נדרש ליווי הורים מתחת גיל 17.
סרטים האסורים לצפייה מתחת לגיל 17.


אנו בסינמה סיטי חושבים שכל נושא הגבלת הצפייה הנו חשוב ומחייב חשיבה אישית והתייחסות אישית של כל הורה. הקולנוע הנו מדיום תקשורתי ותרבותי בחיינו בעל השפעות מחנכות כמו גם פוגעות כך שעל כל הורה להפעיל את שיקול דעתו באשר לחינוך ילדיו. בארה”ב מערכת הדירוג אינה מחייבת והיא נעשית כשירות לציבור על ידי ארגון בעלי בתי הקולנוע וההורים אולם היא צברה לה אמינות ציבורית רבה. יתרונה של המערכת בארה”ב ביחס לצנזורה הישראלית נובע מכך שהצנזורה הישראלית עוסקת בהגבלת צפייה ולא בהמלצה הדבר גורם לכך שהצנזורה תגביל רק במקרים קיצוניים מכיוון שמשמעות החלטתה היא איסור ולפיכך היא מתקשה להתמודד עם מקרים גבוליים.

 

אנו ממליצים לכם לפנות לאתר הדירוג האמריקאי במידה והנכם חפצים לקבל המלצה באשר להגבלת צפיה של סרט ספציפי.

הסרטים הנצפים ביותר בסינמה סיטי

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.

למעלה