VIP חדרה

במתחם זה אולם VIP אחד:

vip 10: מכיל 83 מקומות ישיבה. נגישות לכסא גלגלים: שורה ראשונה.

 

זמן אירוח בטרקלין ה- VIP: 

45 דקות לפני השעה הנקובה באתר/ על גבע הכרטיס.