סיווג:
אורך בדקות: 119
תאריך בכורה: 12/01/2017
הגבלת צפיה: מוגבל מגיל 16

חיים-אהרון הינו בחור ישיבה חסידי ממאה שערים שבירושלים. הוא הבכור והאהוב במשפחתו. החרוץ ומעורר הקנאה בקהילתו. ערב אחד, חיים-אהרון מתמוטט ומאבד את הכרתו. פרמדיקים מגיעים ומנסים להחיותו אך ללא הועיל, הם מכריזים על מותו. אביו לא מוותר ומחייה את גופת בנו. כעבור זמן מה ולהפתעת הנוכחים, חיים-אהרון חוזר לחיים. חיים-אהרון לא כשהיה, פתאום תשוקתו לחיים חזקה ממנו. למרות נסיונותיו לחזור לתלם הלימוד והדבקות, סקרנותו לחיים מפוגגת את ריכוזו. חיים-אהרון מבין שהוא עומד בפני ניסיון שמעמיד אותו האל. האב רואה את השינוי בבנו ומנסה להיות סלחן כלפיו. האבא מתחיל להתייסר ולפחד ממעשה ההחייאה שעשה בבנו, אולי בכך הוא הפר את רצון הבורא.


רכישת כרטיסים